Металлобаза. Труба ВПГ.

 Ваш заказ:  0 ед. продукции, 
на сумму: 0 руб. 
 Ваш заказ:  0 ед. продукции, 
на сумму: 0 руб.

Труба ВПГ

Цена: 124 руб. за 1 м.
Длина хлыста 6 м.
Цена: 94 руб. за 1 м.
Длина хлыста 6 м.
Цена: 174 руб. за 1 м.
Длина хлыста 6 м.
Цена: 224 руб. за 1 м.
Длина хлыста (немерные) м.
Цена: 277 руб. за 1 м.
Длина хлыста 6 м.